Cisco har presenterat Hypershield, en banbrytande säkerhetslösning utvecklad för att skydda molntjänster och datacenter i en tid där artificiell intelligens (AI) blir alltmer framträdande inom IT-sektorn. Med införandet av AI i cybersäkerhetssammanhang ökar också risken för avancerade cyberattacker, vilket Hypershield är designat att motverka.

Teknisk innovation

Hypershield kombinerar hårdvaruacceleration med AI-teknologi för att förbättra säkerheten genom snabbare uppdateringar och patchning av säkerhetsluckor. Lösningen drar även nytta av Data Processing Units (DPU:er), som avlastar både central- och grafikprocessorer genom att hantera tunga arbetslaster, vilket ökar både effektivitet och skydd.

Utökad funktionalitet för äldre system

En av de mer anmärkningsvärda funktionerna i Hypershield är dess kapacitet att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar även till system med föråldrad hårdvara. Detta utvidgar skyddet till en bredare bas av IT-infrastruktur, vilket tidigare har varit en utmaning.

Automatiserad nätverkssegmentering

Vidare erbjuder Hypershield automatiserad nätverkssegmentering, vilket kan förhindra att angripare sprider sig inom it-systemet vid en attack. Lösningen automatiserar processen och anpassar den efter komplexa och omfattande IT-miljöer, vilket minskar tiden det tar att säkra nätverken effektivt.

Samarbete med Nvidia för avancerade AI-modeller

I samarbete med Nvidia har Cisco utvecklat specifika AI-modeller för cybersäkerhet, baserade på Nvidias Morpheus-ramverk. Dessa modeller syftar till att förbättra detektionen av nätverksavvikelser som kan vara tecken på skadlig aktivitet, och därigenom förstärka nätverkssäkerheten ytterligare.

Hypershield kommer att integreras i Ciscos säkerhetsplattform Security Cloud och planeras att lanseras i augusti, vilket markerar ett viktigt steg framåt i kampen mot cyberhot i den AI-drivna framtiden.

Kategorier: It

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *