Så skiljer sig ingenjörslönerna mellan olika sektorer

Ingenjörslöner skiljer sig åt över 19 sektorer, med fastighetssektorn som toppar lönelistan inom den privata sektorn. Denna sektor följs av finans- och konsultsektorer, medan IT- och teknikkonsulter ligger lägre. Sveriges Ingenjörer har presenterat en studie som visar att fastighetsbranschen erbjuder de högsta genomsnittslönerna för både civil- och högskoleutbildade ingenjörer. Trots Läs mer…

3 trender inom IT-säkerhet 2024

Artificiell intelligens i cybersäkerhet Ökad efterfrågan på säkerhet i molnet Utveckling av kvanttåliga krypteringsmetoder I takt med att tekniken utvecklas, gör även hoten mot IT-säkerheten det. År 2024 ser vi en rad nya trender som formar landskapet inom IT-säkerhet. Dessa trender är inte bara avgörande för IT-professionella, utan även för Läs mer…

it-säkerhet

IT-attack mot Kalmar kommun leder till stora störningar

På tisdagen drabbades Kalmar kommun av en IT-attack som orsakade omfattande nätverksproblem. Angreppet tros ha utförts av hackargruppen Akira, som har kopplingar till Ryssland, enligt uppgifter från kommunen. Kommunen har aktiverat sitt stabsläge för att hantera situationen. Flera kommunala verksamheter upplever störningar Skolor och förskolor rapporterar om problem med digitala Läs mer…

Polisen identifierar fem trender inom cybersäkerhet

Polisens nationella it-brottscentrum, delar med sig av fem viktiga trender som påverkar deras arbete inom cybersäkerhet under 2024. Manipulerade röster Polisen påpekar att människors benägenhet att dela med sig av sina liv på sociala medier kan ha negativa konsekvenser. Kriminella kan exempelvis manipulera ljudmaterial för att det ska låta som Läs mer…