MSB manar till ökad vaksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) manar till ökad vaksamhet och förstärkta insatser inom it-säkerhet efter en upptrappning av cyberattacker mot Sveriges statliga myndigheter och kritisk infrastruktur. Denna uppmaning kommer i ljuset av att hackningsförsök intensifierades samtidigt som koranbränningar ägde rum vid demonstrationer i landet. Under det senaste året registrerade Läs mer…

3 trender inom IT-säkerhet 2024

Artificiell intelligens i cybersäkerhet Ökad efterfrågan på säkerhet i molnet Utveckling av kvanttåliga krypteringsmetoder I takt med att tekniken utvecklas, gör även hoten mot IT-säkerheten det. År 2024 ser vi en rad nya trender som formar landskapet inom IT-säkerhet. Dessa trender är inte bara avgörande för IT-professionella, utan även för Läs mer…

it-säkerhet

IT-attack mot Kalmar kommun leder till stora störningar

På tisdagen drabbades Kalmar kommun av en IT-attack som orsakade omfattande nätverksproblem. Angreppet tros ha utförts av hackargruppen Akira, som har kopplingar till Ryssland, enligt uppgifter från kommunen. Kommunen har aktiverat sitt stabsläge för att hantera situationen. Flera kommunala verksamheter upplever störningar Skolor och förskolor rapporterar om problem med digitala Läs mer…

Polisen identifierar fem trender inom cybersäkerhet

Polisens nationella it-brottscentrum, delar med sig av fem viktiga trender som påverkar deras arbete inom cybersäkerhet under 2024. Manipulerade röster Polisen påpekar att människors benägenhet att dela med sig av sina liv på sociala medier kan ha negativa konsekvenser. Kriminella kan exempelvis manipulera ljudmaterial för att det ska låta som Läs mer…