Under den kommande natten till lördag inträffar en betydelsefull händelse i kryptovärlden: Bitcoinhalveringen, där mängden bitcoin som kan brytas minskar. Åsikterna är delade om huruvida denna händelse kommer att påverka bitcoinpriset.

Ungefär vart fjärde år sker en halvering av hastigheten med vilken nya bitcoins produceras. Detta utförs genom en process som ofta kallas för brytning, eller ”mining” på engelska.

”Vid varje sådan halvering minskar belöningen för brytning för att behålla bitcoins status som en sällsynt resurs”, noterar Deutsche Bank i en detaljerad analys av händelsen, som förväntas inträffa mellan fredagkväll och lördagmorgon.

Dessa halveringar är programmerade att ske baserat på antalet brutna block och beräknas fortsätta till år 2140 då alla 21 miljoner bitcoins förväntas vara utvunna. Det faktum att inga fler bitcoins kan skapas efter detta lyfts ofta fram som ett argument för att investera i kryptovalutan.

I sin analys refererar Deutsche Bank till bitcoin cash, en variant av bitcoin som blev en egen valuta efter en splittring 2017. Banken påpekar att denna valuta också har genomgått liknande halveringar och att detta kan ge vissa indikationer för bitcoin. Den positiva prisutvecklingen efter tidigare halveringar i bitcoin cash anses vara ett gott tecken för bitcoin.

Bitcoin har också visat prisökningar inför tidigare halveringar 2012, 2016 och 2020. Det faktum att kryptovalutan redan haft en stark prisutveckling i år kan dock verka mot fortsatta uppgångar.

Argument som grönt ljus för ETF:er inom ethereum, sänkta räntor och en mer avslappnad regulatorisk miljö pekar också mot fortsatt höga priser.

En del experter dämpar förväntningarna på halveringens inverkan på bitcoinpriset:

En nyligen genomförd undersökning bland institutionella investerare från olika länder, utförd av kapitalförvaltaren Nickel Digital, visar dock på en mer positiv syn. 69 procent av deltagarna tror att halveringen kommer att öka investerarintresset för bitcoin. 18 procent förutser en dramatisk ökning av intresset medan endast 2 procent tror på motsatsen.

 

Kategorier: Finans

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *