En ny global undersökning avslöjar att bank- och finanssektorn har större självförtroende än andra när det gäller cybersäkerhet. I studien uppger 55 procent av deltagarna från denna sektor att de är mycket effektiva i att hantera och neutralisera risker och hot. I kontrast till detta står den offentliga sektorn där endast 40 procent anser sig vara mycket effektiva i att hantera cybersäkerhetshot. Småföretag uppfattar sig allmänt som mindre kapabla inom IT-säkerhet.

Undersökningen, utförd på uppdrag av Barracuda Networks, föreslår att strikta lagkrav och risker för höga böter kan vara orsaker till att bank- och finanssektorn känner sig bättre förberedd. En kultur där IT-säkerhet är en prioritet på alla nivåer bidrar också. Utmaningar kvarstår dock för stora multinationella företag inom denna sektor, där arbete ofta sker i isolerade grupper.

Den offentliga sektorn kämpar under tiden med begränsade resurser och en ledning vars fokus inte primärt ligger på cybersäkerhet. Ofta förändrade budgetar försvårar också långsiktig planering, vilket minskar självförtroendet hos anställda beträffande cybersäkerhet.

Peter Graymon, nordisk chef för Barracuda Networks, kommenterar att cybersäkerhet kräver ett långsiktigt och proaktivt tillvägagångssätt. Bank- och finanssektorn är gynnad av klara regelverk och större resurser, medan den offentliga sektorn står inför större utmaningar på grund av begränsade resurser och ett bredare fokus.

Studien inkluderar även data från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, där 42 procent respektive 45 procent anser sig vara mycket effektiva i att hantera cyberhot.

Den fullständiga rapporten, ”The CIO report: Leading your business through cyber risk,” är tillgänglig för nedladdning. Ytterligare information om cybersäkerhet och hantering av hot kan fås genom att kontakta Peter Graymon på Barracuda Networks.

Denna studie baseras på svar från 1 917 IT-säkerhetsansvariga från företag med 100 till 5 000 anställda inom olika sektorer och inkluderar deltagare från USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Australien.

Kategorier: FinansIt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *