Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) manar till ökad vaksamhet och förstärkta insatser inom it-säkerhet efter en upptrappning av cyberattacker mot Sveriges statliga myndigheter och kritisk infrastruktur. Denna uppmaning kommer i ljuset av att hackningsförsök intensifierades samtidigt som koranbränningar ägde rum vid demonstrationer i landet.

Under det senaste året registrerade MSB 334 signifikanta it-relaterade incidenter från cirka 1 000 myndigheter och organisationer med kritiska samhällsfunktioner. Denna siffra är i linje med de föregående åren, men nu stod cyberattacker, särskilt överbelastningsattacker, för en större del av incidenterna, speciellt i början av 2023.

Mathias Antonsson, som leder strategisk cybersäkerhetsanalys vid MSB, kopplar dessa attacker till de kontroversiella koranbränningarna som väckt stor uppmärksamhet.

Attackerna varierade i sin sofistikationsgrad, från mindre avancerade försök som tillfälligt stängde ner webbplatser, till mer allvarliga hot där nästan hälften av fallen involverade beroenden till en specifik leverantör. Ett exempel på en sådan omfattande attack var den mot Tietoevry, vilken påverkade allt från nätbutiker till digitala journalsystem.

MSB eftersträvar nu ett regeringsuppdrag för att kartlägga beroendet av externa leverantörer, i syfte att identifiera kritiska svagheter där samhällsviktiga funktioner är beroende av samma tjänster eller produkter.

Mathias Antonsson understryker även vikten av att myndigheter och organisationer med samhällsviktiga uppdrag förbättrar sin informationssäkerhet i ljuset av kommande EU-lagstiftning. Han poängterar att säkerhetskulturen måste omfatta hela organisationen för att undvika risker såsom nätfiske.

Kategorier: ItSäkerhet

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *