Rustas vd, Göran Westerberg, skulle inte bli förvånad om Svenska Dagbladets uppgifter om bristande säkerhet på Tieto Evry innan attacken i januari visar sig stämma. Han kräver nu att en haverikommission tillsätts.

På lördagen publicerade Svenska Dagbladet information från anonyma källor som pekar på stora säkerhetsbrister hos Tieto Evry före den omfattande IT-attacken i januari.

Attacken lamslog flera myndigheter och förhindrade även handeln hos kedjor som Rusta, Granngården och Stadium. Det har tidigare rapporterat att flera kunder kräver ersättning från företaget. Vid Tieto Evrys senaste kvartalsrapport uppgav koncernchefen Kimmo Alkio att företagets intäkter påverkades med cirka 1,2 miljoner euro under kvartalet, samt att extra kostnader på 1,1 miljoner euro tillkommit.

Vellinge kommun har redan riktat stark kritik mot Tieto Evry.

”Tieto Evry vet inte hur attacken har skett, men försöker skjuta över ansvaret på kunderna. Det är inte ett seriöst agerande”, sade Vellinges kommunikationschef Gustaf Lorentz till Di Digital redan i februari.

Efter Svenska Dagbladets uppgifter om säkerhetsbrister riktar nu även den börsnoterade lågpriskedjan Rusta kritik.

”Vi är tyvärr inte förvånade om detta skulle visa sig stämma”, skriver Rustas vd Göran Westerberg i ett mejl till Di angående uppgifterna i Svenska Dagbladet.

”Jag upplever att vi som kunder står längst ner på Tieto Evrys prioritetslista. Vi har haft stora svårigheter att få tillgång till både information och ledande befattningshavare under alla faser av haveriet”, fortsätter han.

Westerberg påpekar att Tieto Evrys säkerhetsbrister och omfattningen av haveriet än så länge är okända för både Rusta och allmänheten.

”Detsamma gäller vilka eventuella motåtgärder Tieto Evry har vidtagit. Allt detta är höljt i dunkel för hundratals drabbade myndigheter, företag och organisationer. Jag anser därför att frågan är systemkritisk och en fråga om nationell IT-säkerhet”, avslutar han sitt mejl.

Med tanke på den försämrade geopolitiska hotbilden ifrågasätter han varför en haverikommission inte redan tillsatts.

Tieto Evry har i Svenska Dagbladet avfärdat de anonyma källornas uppgifter:

”De påståenden som presenteras är inte sanna, och vi känner inte igen dem utifrån vårt vanliga arbetssätt. Till exempel övervakar Tietoevry relevanta varningar om sårbarheter från flera källor och vidtar förebyggande åtgärder i enlighet med detta. Vi har också ett engagemang inom cybersäkerhet med relevanta myndigheter. Dessutom granskas vi regelbundet av externa parter.”


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *