Ingenjörslöner skiljer sig åt över 19 sektorer, med fastighetssektorn som toppar lönelistan inom den privata sektorn. Denna sektor följs av finans- och konsultsektorer, medan IT- och teknikkonsulter ligger lägre. Sveriges Ingenjörer har presenterat en studie som visar att fastighetsbranschen erbjuder de högsta genomsnittslönerna för både civil- och högskoleutbildade ingenjörer. Trots att IT-konsulter tidigare ansågs ha höga löner, placerar de sig nu lägre på lönelistan.

Johan Kreicbergs, chefekonom vid Sveriges Ingenjörer, påpekar att sektorer med höga löner ofta har fler specialister och ledare, och att ålder samt tillgång till övertidsersättning påverkar löneskillnaderna. När man justerar för faktorer som ålder och befattning, ändras rangordningen där finanssektorn tar ledningen.

Analysen belyser även att konsultsektorer rankas högre när man justerar för övertidsersättning, medan vatten- och avfallshantering hamnar längst ner, vilket tyder på en lönenivå 9 procent under genomsnittet för privat sektor. Denna lönestruktur kan utgöra en utmaning för industrisektorer i deras strävan att attrahera kompetent arbetskraft, särskilt med tanke på den låga arbetslösheten bland ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers rapport ”Ingenjörernas löneläge uppdelat per bransch” lyfter fram betydande löneskillnader inom varje sektor, med störst variation i fastighetssektorn och lägst inom vatten- och avfallsbehandling. Denna insikt understryker den breda variationen i ingenjörslöner beroende på sektor och andra faktorer.

Kategorier: FinansIt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *